S.R.  "BEOALAT "

vlasnik: Dragan Crevar
Sopot, Ive Trifunovića 4.,tel.fax: 011-8483-888
E-mail: beoalat@gmail.com
matični broj:55371342, registarski broj:  BP 96665/06, šifra  delatnosti: 28620
PIB: 101359853,  žiro racun : 355-1050146-56

POČETNA ~ IZLETNIČKI STO ~ STOLICA ~ ALATNICA ~ KONTAKT

 

 

 

 

REFERENC LISTA:

RATAR TRADE- Beograd 
V&G IMPORT Beograd
PLASTOR –Jagodina
UNIPLAST Zvečan
LINDA – Janjevo
IMMOS PLAST Nova Pazova
TRIPLAST -  Niš
ANĐELIĆPLAST – Podgorica